certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát
Kontaktní údaje

Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
Letců 731, Praha 9 - Kbely, 197 00
tel.: +420 286 852 013
ms.praha-kbely@seznam.cz
IČ: 709 202 90

Bankovní spojení: 249318399/0800 (ČS)

INFORMAČNÍ KOUTEK

 

Vážení rodiče, 

 informujeme Vás, že školné pro školní rok 2020/2021 bylo stanoveno

na částku 485 Kč / měsíc.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se měl konat 20. 4. 2020, je z důvodu současné situace (COVID-19) ZRUŠEN. Zájemcům umožníme návštěvu naší MŠ po uvolnění situace.

Pro bližší představu si však už nyní můžete pustit naše "PROMO-VIDEO" (v horní části této webové stránky).

 

INFORMACE - COVID 19

Pokud se podaří zajistit potřebná hygienická opatření a bude možno personálně zajistit provoz mateřských škol, budou znovuotevřeny ve stejném termínu jako 1. stupeň základní školy.

V současné době je plánován termín otevření 1. stupně ZŠ i obou kbelských mateřských škol na 25. 5. 2020.

Dokument ke znovuotevření MŠ - ZDE.

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informoval, že bylo rozhodnuto o

UZAVŘENÍ OBOU KBELSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

OD 16. 3. 2020 po dobu trvání Vládou ČR dne 12.3. vyhlášeného nouzového stavu.


Rozhodnutí o přerušení provozu naší mateřské školy naleznete ZDE.

O vývoji situace Vás budeme informovat.

Informace o ošetřovném naleznete ZDE.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) mají rodiče či jiné oprávněné osoby (bude-li o dítě pečovat někdo jiný než rodič, podmínkou je soužití ve společné domácnosti).


Pokud chcete uplatnit nárok na ošetřovné, kontaktujte mne na e-mailu: reditel@msletcu.cz a já Vám obratem elektronicky zašlu předvyplněnou žádost (škola vyplňuje část A tiskopisu, Vy si doplníte část B tiskopisu), kterou předáte svému zaměstnavateli.

Přeplatek školného a stravného Vám bude vrácen při vyúčtování v srpnu 2020.

Kroužky, výlety a všechny další plánované akce budou po dobu uzavření MŠ zrušeny.

V případě potřeby mě můžete kdykoliv kontaktovat na mém mobilu - 724 086 397.

S přáním pevného zdraví,
J. Ptáčník

 

- doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví (MZ): www.mzcr.cz 

- dále uvádíme odkaz na webovou stránku přímo zřízenou MZ pro aktuální informace související s koronavirem - naleznete ZDE.

- doporučení pro školy ke koronaviru vydalo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - naleznete ZDE.

- dne 7. 3. vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové "mimořádné opatření" týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie - naleznete ZDE.

- dne 10. 3. vydalo Ministerstvo zdravotnictví další "mimořádné opatření", týkající se uzavření  základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol - naleznete ZDE.

 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE NA ROK 2020 - ZDE.

 

Na jednotlivé přednášky se můžete přihlašovat již nyní (nebo v průběhu roku) na tomto odkazu ZDE.

 

Případné odhlašování je možné na emailu paní zástupkyně Mgr. Nové: zastupce@msletcu.cz.

 

Email pro omluvy dítěte:

 

                   omluvy@msletcu.cz


Do předmětu emailu, prosíme, vždy uvádějte:

- jméno a příjmení dítěte,

- třídu, do které dítě dochází,

- den/dny absence.

                                                          Děkujeme. :-)  


Realizujeme projekt OP VVV:

Název:  ŠABLONY II_MŠ LETCŮ

Reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015330

Cílem projektu jsou následující oblasti podpory:

- personální podpora MŠ - školní speciální pedagog,

- podpora profesního rozvoje pedagogů MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání,

- podpora spolupráce s rodiči dětí MŠ.

 

 

--------------------------------------------------------

PREZENTACE KE SHLÉDNUTÍ:

Stravování v MŠ Letců

Jarní Jarmark - "Spolu dětem"

55. výročí MŠ Letců

Toalety na školní zahradě MŠ Letců


Vítejte u nás

Od 1. 7. 2016 došlo k rozdělení Mateřských škol Praha – Kbely na samostatné právní subjekty, MŠ Letců, příspěvková organizace a MŠ Albrechtická, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Městská část Praha 19.

Mateřská škola Letců je po rozsáhlé rekonstrukci, která se uskutečnila v roce 2006 a od té doby se škola stále modernizuje a inovují se v ní nejrůznější prvky. Třídy jsou homogenního typu, což znamená, že jsou děti do tříd rozřazovány dle věku. 
V MŠ Letců je šest tříd (Žabičky, Broučci, Kočičky, Motýlci, Sluníčka a Kytičky).Více informací o nás