certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Akce MŠ

PLÁN AKCÍ A SVÁTKŮ MŠ LETCŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

1. 9.   MŠ v provozu po hlavních prázdninách  
1. 9.   Třídní schůzky - Žabičky, Broučci  
2. 9.   Třídní schůzky - Kočičky, Motýlci  
3. 9.   Třídní schůzky - Sluníčka, Kytičky  
10. 9.   První lekce plavání  
16. 9.   Divadlo v MŠ (divadlo Do světa): ,,Ve zdravém skřítkovi zdravý duch"  
28. 9.   Státní svátek - Den české státnosti - MŠ uzavřena  
30. 9.   Květinový den - Český den proti rakovině  
       
ŘÍJEN      
    Začínají zájmové kroužky – 1. pololetí  
    Výlety do podzimního lesa  
6. 10.    Fotografování portrétů  
9. 10.   

,,Relaxujeme v přírodě" - akce ke světovému dnu duševního zdraví

 
12.-23. 10.   Projekt MŠ ,,Naše republika"  
12. 10.   Oční vyšetření Prima Vizus  
14. 10.   Divadlo v MŠ (divadlo Kejklíř): ,,Haló Jácíčku"  
20. 10.   Návštěva knihovny třída Sluníčka  
23. 10.   Akce ke vzniku republiky  
28. 10   Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa - MŠ uzavřena  
29. – 30. 10.   Podzimní prázdniny - omezený provoz  
       
LISTOPAD    
    Pečení podkov, perníčků, apod. – každá třída jednotlivě
 
 
3. 11.   Návštěva knihovny třída Kytičky  
10. 11.   Návštěva knihovny třída Motýlci  
11. 11.    Divadlo v MŠ (divadlo Neklid): ,,Nebojsa"  
13. 11.   Podpořme ekologické cestování ,,Den bez aut"  
17. 11.   Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - MŠ uzavřena  
       
PROSINEC    
    Výstava betlémů v Lidovém domě  
    Výroba vánočních dárků z recyklovaných a přírodních materiálů  
    Vánoční besídky – každá třída jednotlivě – informace na nástěnkách  
    Ježíškova nadílka  
2. 12   Divadlo v MŠ (divadlo Dokola): ,,Kašpárek v pekle"  
3. 12.    Barborky    
4. 12.   Mikulášská nadílka  
23. 12.   Vánoční prázdniny - omezený provoz MŠ  
       
Vánoční prázdniny: 24. 12. 2020 – 1. 1. 2021 (MŠ uzavřena), provoz MŠ tedy bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021  
       
LEDEN      
    Návštěva ZŠ - všechny předškolní třídy (předškolní děti z Motýlků, Sluníčka a Kytičky)  
    Tři králové  
1. 1.   Státní svátek - Nový rok - MŠ uzavřena 8
13. 1.   Divadlo v MŠ (divadlo Koloběžka: ,,Pohádka z kuchařské čepice"  
20. 1.   Sférické kino  
21. 1.   Konec plavání 1. pololetí  
26. 1.   Akce MŠ ,,Ochrana přírody"  
   

 

 
ÚNOR      
    Karneval (fotografování jednotlivců v maskách + třídní foto)  
4. 2.   První plavání 2. pololetí  
8. 2.   Začátek pobytu v Pralese  
10.2.   Divadlo v MŠ (divadlo Evy Hruškové): ,,Čert a Káča"  
       
BŘEZEN      
 
1.-7. 3.   Jarní prázdniny - omezený provoz MŠ  
17. 3.   Divadlo v MŠ (Lída Helligerová):,Na farmě"  
19. 3.      První jarní den, Pálení Morany společná akce MŠ  
22.-23. 3.    Jarní jarmark - charitativní akce   
24. 3.   Šifra Mistra Brailla - vzdělávací program o životě osob se zrakovým postižením (Kočičky, Motýlci)   
29. 3.   Velikonoční barevný týden - Modré pondělí  
31. 3.   Šifra Mistra Brailla - vzdělávací program o životě osob se zrakovým postižením (Sluníčka, Kytičky)  
       
DUBEN      
    Výchovný koncert pro předškoláky v ZUŠ Čakovice
 
 
1. 4.   Velikonoční barevný týden - Zelený čtvrtek  
1. 4.    Odlet zvonů do Říma společná akce MŠ
 
 
2. 4.   Státní svátek - Velikonoční pátek - MŠ uzavřena    
5. 4.   Státní svátek - Velikonoční pondělí - MŠ uzavřena  
12. 4.   Divadlo v MŠ (divadlo Koloběžka): ,,Šel zahradník do zahrady"  
13. 4.   Návštěva knihovny třída Kočičky  
19.-23. 4.   Projekt MŠ ,,Den Země- recyklace"  
27 4.    Návštěva knihovny třída Broučci  
30. 4.    Čarodějnice – každá třída jednotlivě  
    Třídní schůzka ke škole v přírodě (předškolní děti z Motýlků, Sluníčka, Kytičky)  
       
KVĚTEN      
    Besídka k svátku maminek (1.-2. třída)  
    Fotografování tříd - tabla pro předškoláky  
    Akce MŠ ,,Naše zahrada"  
3. 5.    Divadlo v MŠ (Ivan Urbánek): ,,Ekologický slabikář"  
4. 5.    Návštěva knihovny třída Žabičky  
31. 5    Akce ke dni dětí - kouzelník Hopsík  
    Škola v přírodě  
ČERVEN      
    Ukončení zájmových kroužků  
    Celodenní výlety jednotlivých tříd.  
    Besidka (3.-4. třída)  
    Besídka – Rozloučení s předškoláky (5. a 6. třída)  
    Táborák    
    Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  
4. 6.    Sokolník Ondra  
9. 6.   Divadlo v MŠ (Hudební pohádka pro děti): ,,Rytířská pohádka"  
23. 6.   Letní Olympiáda  
       
ČERVENEC, SRPEN    
Hlavní prázdniny:    
1. – 2. 7.   MŠ Letců - běžný provoz  
5. 7.    Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - MŠ uzavřena  
6. 7.   Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa - MŠ uzavřena  
7.-16. 7.    provoz v MŠ LETCŮ (MŠ Albrechtická uzavřena)
 
 
19.-30. 7.   provoz v MŠ ALBRECHTICKÁ (MŠ Letců uzavřena)  


Další akce, u kterých prozatím nevíme, kdy se budou konat:

  • Medvídková nemocnice
  • Zdravá 5
  • Dentální hygiena
  • Záchranáři, hasiči v MŠ
  • Orientační posuzování školní zralosti
  • Canisterapie