certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Akce MŠ

 

PLÁN AKCÍ A SVÁTKŮ MŠ LETCŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

31. 8.   Třídní schůzky  
ZÁŘÍ      
1. 9.   MŠ v provozu po hlavních prázdninách  
16. 9.   První lekce plavání  
22. 9.   Podpořme ekologické cestování "Den bez aut"  
22. 9.   Divadlo v MŠ (divadlo Kejklíř): ,,Haló Jácíčku"  
28. 9.   Státní svátek - Den české státnosti - MŠ uzavřena  
29. 9.   Květinový den - Český den proti rakovině  
13.9.-1.10   Třída Broučci v Pralese  
       
ŘÍJEN      
    Začínají zájmové kroužky – 1. pololetí  
    Výlety do podzimního lesa  
5. 10.    Fotografování portrétů  
6. 10.   

Divadlo v MŠ (divadlo Koloběžka): "Houbařská pohádka"

 
od 11. 10  

Střídání tříd v Pralese (pondělí - Sluníčka, úterý - Kytičky, čtvrtek - Motýlci, pátek - Kočičky)

 
11. 10.   ,,Relaxujeme v přírodě" - akce ke světovému dnu duševního zdraví  
12. 10.   Návštěva knihovny třída Sluníčka  
18-22. 10.   Projekt MŠ ,,Naše republika"  
22. 10.   Akce ke vzniku republiky  
19. 10.   Návštěva knihovny třída Kytičky  
28. 10   Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa - MŠ uzavřena  
27.. a  29. 10.   Podzimní prázdniny - omezený provoz  
       
LISTOPAD    
    Pečení podkov, perníčků, apod. – každá třída jednotlivě
 
 
2. 11.   Návštěva knihovny třída Motýlci  
3. 11.   Zdravá 5 (Kytičky, Sluníčka)  
10. 11.   Zdravá 5 (Kočičky, Motýlci)  
11. 11.   Zdravá 5 (Žabičky, Broučci)  
15. 11.   Divadlo v MŠ (divadlo Dokola): "O kouzelné vodě"  
17. 11.   Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - MŠ uzavřena  
       
PROSINEC    
    Výstava betlémů v Lidovém domě   
    Výroba vánočních dárků z recyklovaných a přírodních materiálů  
    Vánoční besídky – každá třída jednotlivě – informace na nástěnkách  
    Ježíškova nadílka  
1. 12   Divadlo v MŠ (divadlo Lídy Helligerové): ,,Půjdem spolu do Betléma"  
3. 12.    Barborky    
6. 12.   Mikulášská nadílka  
23. 12.   Vánoční prázdniny - omezený provoz MŠ  
       
Vánoční prázdniny: 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (MŠ uzavřena), provoz MŠ tedy bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022  
       
LEDEN      
    Návštěva ZŠ - všechny předškolní třídy (předškolní děti z Motýlků, Sluníčka a Kytičky)  
    Tři králové  
12. 1.   Divadlo v MŠ (divadlo Harmonika): " Sněžibaba a čert" 8
20. 1.   Konec plavání 1. pololetí  
21. 1.   Ukončení pobytu v Pralese  
26. 1.   Akce MŠ "Ochrana přírody"  
       
ÚNOR      
    První plavání 2. pololetí  
4. 2.   ZŠ pololetní prázdniny - MŠ omezený provoz  
8. 2.   Sférické kino  
16.  2.   Divadlo v MŠ (divadlo Do světa): ,,Trable s příšerou"  
28.2.   Karneval (fotografování jednotlivců v maskách + třídní foto)  
       
BŘEZEN      
 
       
9. 3.   Divadlo v MŠ (divadlo Evy Hruškové):"Šípková Růženka"  
14.-20. 3.      Jarní prázdniny - omezený provoz  
21. 3.    První jarní den, Pálení Morany společná akce MŠ  
28. 3.   Šifra Mistra Brailla  
29.-30. 3.   Jarní jarmark - charitativní akce  
       
DUBEN      
    Výchovný koncert pro předškoláky v ZUŠ Čakovice  
5. 4.   Návštěva knihovny třída Kočičky  
11. 4.   Velikonoční barevný týden - Modré pondělí  
14. 4.   Velikonoční barevný týden - Zelený čtvrtek  
14. 4.    Odlet zvonů do Říma společná akce MŠ
 
 
15. 4.   Státní svátek - Velikonoční pátek - MŠ uzavřena    
18. 4.   Státní svátek - Velikonoční pondělí - MŠ uzavřena  
19.-22. 4.   Projekt MŠ ,,Den Země- recyklace"  
19. 4.   Návštěva knihovny třída Broučci  
27. 4.   Divadlo v MŠ (divadlo Koloběžka): ,,Šel zahradník do zahrady"  
29. 4.   Čarodějnice – každá třída jednotlivě  
    Třídní schůzka ke škole v přírodě (předškolní děti z Motýlků, Sluníčka, Kytičky)  
       
KVĚTEN      
    Besídka k svátku maminek (1.-2. třída)  
    Fotografování tříd - tabla pro předškoláky  
3. 5.   Návštěva knihovny třída Žabičky  
9. 5.    Divadlo v MŠ (Ivan Urbánek): ,,Ekologický slabikář"  
10.-13. 5.    Akce MŠ ,,Naše zahrada"  
    Škola v přírodě (předškolní děti z Motýlků, Sluníček, Kytiček)  
31. 5.    Akce ke Dni dětí - kouzelník  
ČERVEN      
    Ukončení zájmových kroužků  
    Celodenní výlety jednotlivých tříd.  
    Besidka (3.třída)  
    Besídka – Rozloučení s předškoláky (4., 5. a 6. třída)  
    Táborák    
    Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  
6. 6.    Sokolník Ondra  
8. 6.   Divadlo v MŠ (Hudební pohádka pro děti): ,,Rytířská pohádka"  
21. 6.   Letní Olympiáda  
       
ČERVENEC, SRPEN    
Hlavní prázdniny:    
1. 7.   MŠ Letců - běžný provoz  
5. 7.    Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - MŠ uzavřena  
6. 7.   Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa - MŠ uzavřena  
4.-15. 7.    provoz v MŠ ALBRECHTICKÁ (MŠ Letců uzavřena)  
18.-29. 7.  

provoz v MŠ LETCŮ (MŠ Albrechtická uzavřena)

 


Další akce, u kterých prozatím nevíme, kdy se budou konat:

  • Medvídková nemocnice
  • Zdravá 5
  • Dentální hygiena
  • Záchranáři, hasiči v MŠ
  • Orientační posuzování školní zralosti
  • vyšetření zraku Prima Vizus
  • Canisterapie