certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Sponzorování MŠ

Jakým způsobem lze školu finančně podpořit?

Je možné věnovat peníze MŠ a to buď v hotovosti do pokladny, nebo na účet MŠ.
číslo účtu: 249318399/0800 – Česká spořitelna
 
Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?
Ano. Školu sponzorovat lze. A protože státní dotace jsou omezené, každá škola bude vděčná
za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy nebo výuku. K čemu škola smí sponzorský dar využít? Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení a pomůcek do tříd, nebo herní a výukové prvky na školní zahradu (za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy, aj.). Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny, atd.).
 
Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy?
Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)
Fyzické osoby
- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně
Právnické osoby
- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?
Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. 
Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.
Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.
 
Kolik lze ušetřit na daních, jestliže škole věnujete sponzorský dar?
Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- Kč, úspora na dani bude 250,- Kč.
 
Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?
Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.  
 
Jak je to s poskytnutím věcných darů?
Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školy musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školu je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školy, který má nejlepší přehled, jaké vybavení škola potřebuje.

Všem sponzorům velmi děkujeme!