certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Zápis do MŠ

 

 

INFORMACE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDOU UVEŘEJNĚNY V BŘEZNU / DUBNU 2021.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU
2.vydání


k předškolnímu vzdělávání


   pro školní rok 2020/2021
(platné k 18. 5. 2020 12.00 hod.)

 

naleznete


 

 

 

 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

Zápis do Mateřské školy Letců (i do MŠ Albrechtická) se bude (nově) konat od 4. do 11. května 2020

 

POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁPISU.

 

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

 

VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ POTŘEBUJETE, NALEZNETE

 

ZDE.


VIDEO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NALEZNETE ZDE.

 

!!! POZOR !!! Každá mateřská škola koná zápis SAMOSTATNĚ (s ohledem na současnou situaci není možné konat zápis v Lidovém domě, jak bylo předtím avizováno).

 

 

Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ, musíte podat ŽÁDOST O PŘIJETÍ EVIDENČNÍ LIST  a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (všechny dokumenty ke stažení také níže) ZVLÁŠŤ. 

Navíc je nutno doložit prostou kopii RODNÉHO LISTU DÍTĚTE.

 


Odkaz na webové stránky druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (MŠ Albrechtická) - k využití, pokud uvažujete o podání přihlášky do obou mateřských škol: www.ms-albrechticka.cz. Dokumenty mají obě MŠ obsahově stejné - jediným rozdílem jsou názvy mateřských škol. Proto vždy tiskněte formuláře z webových stránek té mateřské školy, do které chcete dítě přihlásit.


 

Pokud budete cokoliv potřebovat, kontaktujte nás:

 

- telefonicky: +420 734 570 310,

- e-mailem: zapis@msletcu.cz

 

Ztížené podmínky zápisu společně zvládneme, jsme tu pro Vás. :-)

 

............................................................................................................................................................

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE (dle § 34b, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

- Pokud má od září 2020 Vaše dítě plnit povinné předškolní vzdělávání a Vy nechcete, aby do MŠ každodenně docházelo, zákon Vám umožňuje vzdělávát dítě v domácím prostředí (tzv. individuální vzdělávání, které je relevantní náhradou povinného předškolního vzdělávání). Pokud o této alternativě uvažujete, je důležité zavčasu podat k rukám ředitele školy "Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte" (lze ho doložit s materiály k zápisu od 4. do 11. 5. 2020). Více informací naleznete zde:

 

"Organizace zápisu pro školní rok 2020/2021" 


"Individuální vzdělávání dítěte"

 

............................................................................................................................................................

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (2020/2021)

Prosíme o oboustranný tisk.

 

2. Evidenční list dítěte (2020/2021)

Prosíme o oboustranný tisk.

 

3. Čestné prohlášení o očkování dítěte

 

 

Směrnice o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021