certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Platby (školní rok 2018/2019)

 

TYTO INFORMACE JSOU POUZE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ Z MŠ LETCŮ:

    

Čísla účtů pro placení

 

 
ŠKOLNÉ  30015-0249318399/0800
STRAVNÉ 19-0249318399/0800
PLAVÁNÍ 249318399/0800
SRPDŠ  50016-0249318399/0800 
   
Částka školné 510,-Kč/měsíčně/celodenní pobyt dítěte v MŠ
  Kdo neplatí: Školné neplatí děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let věku, protože se jedná o děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Pokud Vašemu dítěti bude pět let do 31. 8. 2018 (včetně), školné pro školní rok 2018/2019 neplatí až do zahájení docházky do ZŠ.
   
Variabilní symbol Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který je nezbytné u všech plateb uvádět.
   
Částka stravné měsíční záloha pro celodenní děti: 700,- Kč (20 dnů x 35,-Kč)
  měsíční záloha pro celodenní 7leté děti: 740,- Kč (20 dnů x 37,-Kč)
   
Variabilní symbol stravné Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol. Ten, spolu se jménem dítěte, rodič při platbě uvádí. Platba je možná jednorázovým příkazem či příkazem trvalým (svolení k inkasu neprovádíme). Doporučujeme trvalým příkazem z jednoho konkrétního, neměnícího se bankovního účtu strávníka.
   
Konstantní symbol 308
Den splatnosti do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující
Poznámka pro příjemce jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)
   
   
Vyúčtování stravného

Ve školním roce 2018/19 bude vyúčtování stravného jednou ročně

a to v srpnu 2019 formou vratky zpět na účet strávníka.
V pololetí (březen) jsou vratky stravného pouze na vyžádání.
 

 

Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování
č. 107/2005 Sb., finanční limity na nákup potravin.

 

SRPŠ 1 500 Kč / školní rok
PLAVÁNÍ 2 000 Kč / 2. pololetí
Platba kroužků
(informace v sekci kroužky)