certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Platby (školní rok 2021/2022)

 

TYTO INFORMACE JSOU POUZE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ Z MŠ LETCŮ:

    

Čísla účtů pro placení

 

 
ŠKOLNÉ  30015-0249318399/0800
STRAVNÉ 19-0249318399/0800
PLAVÁNÍ 249318399/0800
SRPŠ  50016-0249318399/0800 
   
Částka školné 495,-Kč / měsíc
  Kdo neplatí: Školné neplatí děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let věku, protože se jedná o děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Pokud Vašemu dítěti bude pět let do 31. 8. 2021 (včetně), školné pro školní rok 2021/2022 neplatí až do zahájení docházky v ZŠ.
   
Variabilní symbol Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který je nezbytné u všech plateb uvádět.
   
Částka stravné měsíční záloha pro celodenní děti: 740,- Kč (20 dnů x 37,-Kč)
  měsíční záloha pro celodenní 7leté děti: 780,- Kč (20 dnů x 39,-Kč)
   
Variabilní symbol stravné Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol. Ten, spolu se jménem dítěte, rodič při platbě uvádí. Platba je možná jednorázovým příkazem či příkazem trvalým (svolení k inkasu neprovádíme). Doporučujeme platbu trvalým příkazem z jednoho konkrétního, neměnícího se bankovního účtu strávníka.
   
Konstantní symbol 308
Den splatnosti do 20. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující
Poznámka pro příjemce jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)
   
   
Vyúčtování stravného

Ve školním roce 2021/22 bude vyúčtování stravného provedeno v srpnu 2022 formou vratky zpět na účet strávníka.

V měsícu březnu jsou vratky stravného pouze na vyžádání.
 

 

Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování
č. 107/2005 Sb., finanční limity na nákup potravin.

 

SRPŠ zatím neplaťte (standardně 1 500 Kč / školní rok)
PLAVÁNÍ 2 400 Kč
Platba kroužků
(informace v sekci kroužky)