certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Zaměstnanci MŠ

 
VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
Ředitel
 
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. (reditel@msletcu.cz)
 
(ředitelka školy Jiřina Hamplová - na mateřské dovolené)
 
 
Zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Nová (zastupce@msletcu.cz)
 

Zástupkyně ředitele
 
 
 
Vedoucí školní jídelny

Lucie Bestová (hospodarka@msletcu.cz)
 
 
EKONOMICKÝ ÚSEK
 
Ekonomka

Renáta Jirásková (info@msletcu.cz) 
 
 
PEDAGOGICKÝ SBOR (platnost od 1. 9. 2019)

I. třída Žabičky (zabicky@msletcu.cz)
 
II. třída Broučci (broucci@msletcu.cz)
 
Mgr. Barbora Nová, Denisa Chaloupecká        
                                                                                 
 
III. třída Kočičky (kocicky@msletcu.cz)
 
IV. třída Motýlci (motylci@msletcu.cz)
 
V. třída Sluníčka (slunce@msletcu.cz)
 
 
 
 
VI. třída Kytičky (reditel@msletcu.cz)
 
 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI                 
 
Školnice
                                                            

Eva Holubová  
                                             
 
Uklízečky
                                                          

Hana Brožová


Markéta Špačková                                                    
                                                                                                                                   
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
Hlavní kuchařka
 
Jana Jenderková
 
Kuchařka
 
Alena Taclíková
 
Pomocná kuchařka
 
Markéta Špačková
 
 
FOTOGRAFIE PEDAGOGICKÉHO SBORU

 
Jiřina Hamplová
Jaroslav Ptáčník
Lenka Srbová
Michaela Malá
Jana Branišová 
Barbora Nová
Dominika Linkeová
Hana Škarvadová
Jiřina Tichá
Jitka Janochová