certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Zaměstnanci MŠ

 
PLATNOST OD 1. 9. 2021:
 
 
VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
Ředitel
 
Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS. (reditel@msletcu.cz)
 
 
Zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Nová (zastupce@msletcu.cz)
 

Statutární zástupkyně ředitele
 
 
 
Vedoucí školní jídelny

Lucie Bestová (hospodarka@msletcu.cz)
 
 
EKONOMICKÝ ÚSEK
 
Ekonomka

Věra Dolejšová (info@msletcu.cz) 
 
 
PEDAGOGICKÝ SBOR

I. třída Žabičky (zabicky@msletcu.cz)
 
II. třída Broučci (broucci@msletcu.cz)
 
Ing. Jana Falterová, Denisa Chaloupecká        
                                                                                 
 
III. třída Kočičky (kocicky@msletcu.cz)
 
IV. třída Motýlci (motylci@msletcu.cz)
 
V. třída Sluníčka (slunce@msletcu.cz)
 
 
 
 
VI. třída Kytičky (reditel@msletcu.cz)
 
 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI                 
 
Školnice
                                                            

Eva Holubová  
                                             
 
Uklízečky                                     

Markéta Špačková
 
Tatiana Walová                                                    
                                                                                                                                   
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
Hlavní kuchařka
 
Jana Jenderková
 
Kuchařka
 
Alena Taclíková
 
Pomocná kuchařka
 
Juliia Brostivska
 
 
FOTOGRAFIE PEDAGOGICKÉHO SBORU

 
Jiřina Hamplová
Jaroslav Ptáčník
Lenka Srbová
Michaela Malá
Jana Branišová 
Barbora Nová
Dominika Linkeová
Hana Škarvadová
Jiřina Tichá
Jitka Janochová