certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

O nás

Od 1. 7. 2016 došlo k rozdělení Mateřských škol Praha – Kbely na samostatné právní subjekty, MŠ Letců, příspěvková organizace a MŠ Albrechtická, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Městská část Praha 19.

Mateřská škola Letců je po rozsáhlé rekonstrukci, která se uskutečnila v roce 2006 a od té doby se škola stále modernizuje a inovují se v ní nejrůznější prvky. Třídy jsou homogenního typu, což znamená, že jsou děti do tříd rozřazovány dle věku. 
V MŠ Letců je šest tříd (Žabičky, Broučci, Kočičky, Motýlci, Sluníčka a Kytičky).

Informace o jednotlivých pedagogických pracovnících jsou zveřejněny na webových stránkách v pedagogických profilech. Webové stránky MŠ jsou po redesignu. 
Jsou zde zveřejněny dokumenty školy (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Školní řád, denní režim, informace o předškolním vzdělávání a doporučení rodičům s informacemi, např. „Co bych měl umět, než nastoupím do školky?“, „Rady jak dítěti pomoci aneb jdeme poprvé do MŠ“, „Co potřebují děti do školky?“, „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, „Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí“.

Škola pravidelně přispívá články o své činnosti do periodik „Kbelák“ nebo „M-region“.
Některé akce jsou zdokumentovány i formou videa kbelskou televizí.

Zájem o naší školu je velký, protože nabízí velké množství nadstandardních zájmových aktivit.

Každoročně se děti zúčastňují různých vystoupení pro rodiče a veřejnost, kde předvedou své dovednosti např. pásmem písní, básní a tanců.

Škola také spolupracuje s Kulturním a rodinným centrem „CoByDup“, které zajišťuje v prostorách MŠ besedy a semináře pro rodiče a děti.

Pro zpestření všedních dnů a seznámení dětí s tradicemi našich předků pořádá MŠ karneval, vynášení Morany a pálení čarodějnic. Zároveň si připomíná sv. Mikuláše, vánoční 
a velikonoční svátky, svátek maminek a den dětí.

Co se děti ve škole naučily, mají možnost předvést rodičům a prarodičům na besídkách věnovaných Vánocům a svátku maminek nebo na rozlučkové besídce s předškoláky.

Po celý rok se pravidelně zvou do školky divadelní společnosti, cirkusoví umělci a hudebníci. Oblíbený je klasický koncert v ZUŠ Čakovice. Tato ZUŠ provádí jednou ročně v MŠ průzkum hudebnosti u předškolních dětí a nabízí možnost navštěvovat dětský sbor „Broučci“. Dále je navázána spolupráce s Místní knihovnou Kbely, kam děti docházejí na tematické besedy. Milou tradicí se stala veřejná vystoupení v Domě pro seniory ve Kbelích, tematická vystoupení v Centrálním parku Kbely a při vítání nových občánků na Radnici města.

Každoročně jsou podporovány charitativní akce s názvem „Jarní Jarmark“, jehož výtěžek je věnován např. dětským oddělením v nemocnicích, dětem v dětských domovech, nebo sluchově či zrakově handicapovaným dětem. Tímto se děti učí sounáležitosti, empatii a nebýt lhostejný k druhým.

V září škola pořádá tradiční výlet do podzimního lesa, kde děti poznávají krásy přírody, sbírají houby, rozlišují, co do lesa patří a nepatří a staví domečky pro lesní zvířátka 
a nadpřirozené bytosti. V průběhu roku se vyjíždí na různé poznávací výlety. Na konci školního roku se škola loučí s předškoláky závěrečným táborákem, nastávajícím prvňáčkům se předají v upomínku knihy a popřeje se dětem společně dobrý start do základní školy.

V Mateřské škole Letců je věnována velká péče při sestavování jídelníčku pro malé strávníky, je dbáno na vyváženou stravu s dostatečným přísunem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a produktů zdravé výživy. Celý den je dodržován pitný režim. Do MŠ dochází i dentální hygienička s preventivní besedou o „Zdravém chrupu a správném čištění zoubků“. 

V průběhu školního roku se inovují a dokupují herní prvky na školní zahradu. O prázdninách roku 2015 byly na školní zahradě vystavěny toalety s pitnou fontánkou. V roce 2016 bylo vybudováno dopravní hřiště, které přirozeně v bezpečném prostředí děti učí, jak se chovat na silnici.

Škola se rovněž věnuje ekologii. V průběhu roku jsou pořádané akce na sběr (např. hliník nebo papír). Děti tak učíme péči o své okolí. Dále škola vlastní certifikát s názvem „Zelená škola.“

Mateřská škola Letců v současné době splňuje podmínky pro přiznání certifikátů: Bezpečné místo pro život, Prima Vizus – „Na zraku dětí nám záleží“, Rodiče vítání a Zelená škola.

Otevřený přístup všech učitelek a zaměstnanců přispívá k pohodě, k vytváření vzájemných vztahů a pocitu bezpečí, harmonie, lásky a klidu, což je pro všechny, děti i dospělé, velmi důležité. Pedagogický sbor usiluje o to, aby dětem nezevšedněly a i po letech si všechny děti na roky strávené ve kbelských školkách rády vzpomněly. Odměnou za náročnou práci je spokojenost všech dětí a jejich rodičů.

„V mozaice společné práce je důležitý každý střípek“