certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Kroužky pro školní rok 2020/2021

TŘÍDA

PO

ÚT

ST

ČT


1. Žabičky
2. Broučci

 

ANGLIČTINA

čas konání: 15:00 - 15:30 hod.
Cena:  1 220 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

 

 

SPORTOVNÍ HRY

čas konání:14:45 - 15:30 hod.
Cena:  980 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

 

 

 


3. Kočičky 
 

 

ANGLIČTINA

čas konání: 15.00 - 15.30 / 15:35 - 16:05 hod.
Cena:  1 220 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

čas konání:14:30 - 15:30 hod.
Cena: 1 350 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Petrů a MgA. Petra Juklová
Výuka začíná od října

 

 

SPORTOVNÍ HRY

čas konání:15:45 - 16:30 hod.
Cena: 980 Kč /pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová

Výuka začíná od října

 

 


 

 

4. Motýlci  

DRAMATICKÝ KROUŽEK

čas konání:14:30 - 15:30 hod.
Cena: 1 350
Lektorky: Mgr. Jana Petrů a MgA. Petra Juklová
Výuka začíná od října

 

SPORTOVNÍ HRY

čas konání:15:45 - 16:30 hod.
Cena: 980 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ANGLIČNA

čas konání: 14:30 - 15:00 hod.
Cena: 950 Kč / pololetí
Lektorka: Hana Jünglingová
Výuka začíná od října


5. Sluníčka
6. Kytičky

JÓGA

čas konání:
14:30 - 15:15 hod.
Cena:  1 400 Kč / pololetí
Lektora: Evelína Kamlenková
Výuka začíná od října

 

 


 

 

KERAMIKA

časy konání:
- Kytičky: 13:15 - 14:15 hod.
- Sluníčka: 14:45 - 15:45 hod.


výuka probíhá 1x za 14 dní
(dle rozpisu na dveřích tříd)


Cena:  1 700 Kč / pololetí
Lektorka: Jitka Janochová
Výuka začíná od října

  

PLAVECKÁ VÝUKA

informace níže

 

ANGLIČTINA

časy konání:
- Sluníčka: 14:30 - 15:00 hod.
- Kytičky: 12:25 - 12:55 hod.
Cena: 950 Kč / pololetí
Lektorka: Hana Jünglingová
Výuka začíná od října

 

TANEČNÍ KROUŽEK

čas konání:
15:00 - 15:45 hod.
Cena: 1 150 Kč / pololetí
Lektorka: Andrea Říhová
Výuka začíná od října

 

 

Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhají v MŠ po celý rok zájmové kroužky,které nejsou součástí vzdělávacího programu MŠ, ale obohacují vzdělávací nabídku MŠ.

Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektory, kterým jsou pronajímány pouze volné prostory, aby nedocházelo k omezování předškolního vzdělávání.

 

JÓGA
 

Informace o lektorce jógy ke stažení ZDE.

 

KERAMIKA
 

Termíny konání kroužku "Keramika" pro 5. a 6. třídu ve 2. pololetí ke stažení 

PLATBY KROUŽKŮ:

Angličtina (1., 2 a 3. třída) - na účet agentury "Kroužky"

Sportovní hry (1., 2., 3. a 4. třída) - v kmenové třídě dítěte nebo u p. uč. Dominiky Linkeové (1.třída Žabičky)

Dramatický kroužek (3. a 4. třída) - v kmenové třídě dítěte

Angličtina (4., 5. a 6. třída) - na účet lektorky (51-3029740217/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, do které dochází)

Keramika (5. a 6. třída) - v kmenové třídě dítěte nebo u p. uč. Jitky Janochové (6.třída Kytičky)

Jóga (5. a 6. třída) - v kmenové třídě dítěte

Taneční kroužek (5. a 6. třída) - v kmenové třídě dítěte

Plavání (5. a 6. třída) - na hlavní účet MŠ

 

Plavecká výuka v areálu Hloubětín (1. pololetí školního roku 2020/2021):

Vážení rodiče,

v I. pololetí začínáme ve čtvrtek 10. 9. 2020.

Děti se scházejí ve své kmenové třídě do 7.45 hod.

Z MŠ odjíždíme v 8.00 hod.

Prosíme Vás, abyste s dětmi do MŠ dorazili včas.

 

Děti by s sebou měly mít následující vybavení:

Igelitovou tašku (!!! na ni lihovou fixou napiště jméno a příjmení dítěte !!!),

plavky,

koupací čepici,

ručník

0,5l pití se šroubovacím uzávěrem (pítko by mohlo způsobit nehodu).

 

Svačinu dětem vezeme z MŠ.

 

Cena: 2 550 Kč / 17 lekcí

Plavání se koná vždy (mimo prázdniny a státní svátky).

249318399/0800, var. symbol: číslo dítěte pro platbu v MŠ, do poznámek: jméno dítěte

 

Proč výcvik v Hloubětíně?

Bazén Hloubětín je jediný pražský bazén s přisolovanou vodou. Vodu čistí australská technologie,
která přidává do vody mořskou sůl (slanost vody je 0,5%).
V Hloubětíně jsou k dispozici dva kryté bazény - sportovní (25 x 15 metrů) a dětský (15 x 7,5 m).

Děti jsou rozděleny do družstev podle jejich zdatnosti.
Cvičitelky se plně věnují jejich rozvoji a vše přizpůsobují fyzickým možnostem dětí.
Vše je vedeno formou hry.

Rodiče se mohou přijít na své děti podívat. Na bazén se však musí sami dopravit a nahlásit svou přítomnost v kanceláři.