certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Kroužky pro školní rok 2021/2022

TŘÍDA

PO

ÚT

ST

ČT


1. Žabičky
2. Broučci

 

ANGLIČTINA

čas konání: 15.00 - 15.30 hod.
Cena:  1 350 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od 11. října

 

SPORTOVNÍ HRY

čas konání:15.00- 15.30 hod.
Cena:  980 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od  
11. října

 

 

 

 


3. Kočičky 
 

 

 

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

čas konání:14:30 - 15:30 hod.
Cena: 1 350 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Petrů a MgA. Petra Juklová
Výuka začíná od října

 

SPORTOVNÍ HRY

čas konání:15.45- 16.30 hod.
Cena:  980 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

 

 

 

 

ANGLIČNA

čas konání: 15.00-15.30 hod.
Cena: 1150 Kč / pololetí
Lektorka: Hana Jünglingová
Výuka začíná od října

 

 

4. Motýlci

ANGLIČTINA

čas konání: 15.35 - 16.05
Cena:  1 350 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od 11. října

DRAMATICKÝ KROUŽEK

čas konání:14:30 - 15:30 hod.
Cena: 1 350
Lektorky: Mgr. Jana Petrů a MgA. Petra Juklová
Výuka začíná od října

 

SPORTOVNÍ HRY

čas konání:15.45- 16.30 hod.
Cena:  980 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

 

 

 


5. Sluníčka
6. Kytičky

 

 

 


 

KERAMIKA

časy konání:
- Kytičky: 13.00 - 14.00hod.
- Sluníčka: 14.30 - 15. 30 hod.

výuka probíhá 1x za 14 dní
(dle rozpisu na dveřích tříd)

Cena:  1 700 Kč / pololetí
Lektorka: Jitka Janochová
Výu
ka začíná od října

 

JÓGA

čas konání:
15.45- 16.30 hod.

Cena:  1 400 Kč / pololetí

Lektora: Evelína Kamlenková
Výuka začíná od října


 

PLAVECKÁ VÝUKA

informace níže

 

ANGLIČTINA

čas konání: 15.35-16.05 hod.
Cena: 1150 / pololetí
Lektorka: Hana Jünglingová
Výuka začíná od října

 

 

Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhají v MŠ po celý rok zájmové kroužky,které nejsou součástí vzdělávacího programu MŠ, ale obohacují vzdělávací nabídku MŠ.

Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektory, kterým jsou pronajímány pouze volné prostory, aby nedocházelo k omezování předškolního vzdělávání.

 

JÓGA
 

Informace o lektorce jógy ke stažení ZDE.

 

KERAMIKA
 

Termíny konání kroužku "Keramika" pro 5. a 6. třídu naleznete na dveřích tříd.

 

PLATBY KROUŽKŮ:

Angličtina (1., 2 a 4. třída) - přihláška přes web: www.krouzky.cz na účet agentury "Kroužky"

Sportovní hry (1., 2., 3. a 4. třída) - v kmenové třídě dítěte

Dramatický kroužek (3. a 4. třída) - v kmenové třídě dítěte

Angličtina (3., 5. a 6. třída) - na účet lektorky (51-3029740217/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, do které dochází)

Keramika (5. a 6. třída) - v kmenové třídě dítěte nebo u p. uč. Jitky Janochové (6.třída Kytičky)

Jóga (5. a 6. třída) - v kmenové třídě dítěte

Plavání (5. a 6. třída) - na hlavní účet MŠ

 

Plavecká výuka v areálu Hloubětín (1. pololetí školního roku 2020/2021):

Vážení rodiče,

v I. pololetí začínáme ve čtvrtek 16. 9. 2021.

Děti se scházejí ve své kmenové třídě do 7.45 hod.

Z MŠ odjíždíme v 8.00 hod.

Prosíme Vás, abyste s dětmi do MŠ dorazili včas.

 

Děti by s sebou měly mít následující vybavení:

Igelitovou tašku (!!! na ni lihovou fixou napiště jméno a příjmení dítěte !!!),

plavky,

koupací čepici,

hřeben x kartáč (pouze dívky)

ručník,

gumové pantofle / crocs,

0,5l pití.

 

Svačinu dětem vezeme z MŠ.

 

Cena: 2 400 Kč / 16 lekcí

Plavání se koná vždy (mimo prázdniny a státní svátky).

249318399/0800, var. symbol: číslo dítěte pro platbu v MŠ, do poznámek: jméno dítěte

 

Proč výcvik v Hloubětíně?

Bazén Hloubětín je jediný pražský bazén s přisolovanou vodou. Vodu čistí australská technologie,
která přidává do vody mořskou sůl (slanost vody je 0,5%).
V Hloubětíně jsou k dispozici dva kryté bazény - sportovní (25 x 15 metrů) a dětský (15 x 7,5 m).

Děti jsou rozděleny do družstev podle jejich zdatnosti.
Cvičitelky se plně věnují jejich rozvoji a vše přizpůsobují fyzickým možnostem dětí.
Vše je vedeno formou hry.

Rodiče se mohou přijít na své děti podívat. Na bazén se však musí sami dopravit a nahlásit svou přítomnost v kanceláři.