certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Jiřina Hamplová

E-mail: hamplovajirina.msletcu@seznam.cz

 

Vzdělání: Vyšší a střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Rekvalifikace: Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), Mladá Boleslav
Nyní: Vyšší a střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zaměstnání: 
Od roku 2008 působí jako učitelka MŠ Letců
Od roku 2014 jmenována zástupkyní ředitelky MŠ Letců
Od roku 2015 jmenována ředitelkou Mateřských škol Praha-Kbely

Po celou dobu odborného působení v preprimárním vzdělávání v (od r. 2008 - dosud)
- specializace na skupinu dětí předškolního věku (5-6 let). 
 

Spoluautorka: Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro právní subjekt Mateřské školy Praha - Kbely

Komise školství: Pravidelná účast, informovaní iniciativního a poradního orgánu rady Městské části Praha 19.
 

Hudební studium:
 • Hra na klavír (Ukončen první cyklus v ZUŠ Marie Podvalové)
 • Hra na zobcovou flétnu (Čtyřleté studium na Střední pedagogické škole)
 • Sólový zpěv (ZUŠ Marie Podvalové)
 • Sborový zpěv (CAMERATA)

 

Pedagogické působení a organizace týdenních škol v přírodě:
 • 2008/2009 Chlum u Třeboně 
 • 2010/2011 Máchovo jezero
 • 2011/2012 Nepřívěc u Sobotky
 • 2012/2013 Nepřívěc u Sobotky

 

Absolvované kurzy akreditované MŠMT, osvědčení:
 • Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u děti v MŠ a u žáků ZŠ (2008 / UC)
 • Ekoateliér -Praktický kurz tvořivé recyklace, Podzimní listí (2009 / Portál)
 • Ekoateliér - Praktický kurz tvořivé recyklace, Vánoce (2009 / Portál)
 • Logopedická prevence u dětí v MŠ (2010 / Portál)
 • Ekoateliér - Praktický kurz tvořivé recyklace, Šťastná a veselá přáníčka (2010 / Portál)
 • Pohybový seminář - jarní roztančení (2011 / Portál)
 • Ekoateliér, Sto inspirací (2011 / Portál)
 • Kreativní tvoření (2011 / Portál)
 • Písnička jako cesta k poznání světa (2011 / Portál)
 • Jóga s dětmi - základní (2012 / Portál)
 • Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ (2012 / Portál)
 • Grafomotorika a rytmická cvičení (2012 / Portál)
 • Environmentální výchova v MŠ (2013 / Portál)
 • Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku (2013 / Portál)
 • Od Martina po Matěje (2013 / Portál)
 • Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání (2013 / Portál)
 • Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (2014 / Portál)
 • Netradiční výtvarné techniky (2014 / Portál)
 • Předmatematické dovednost (2014 / Portál)
 • BOZP a PO pro vedoucí pracovníky (2015 / MŠ Letců)
 • Novinky v oblasti personální a mzdové agendy pro účetní a hospodářky škol (2015 / Praha)
 • Mateřská škola v roce 2015 – konference (2015 / Praha, Verlag Dashöfer)
 • Jak zpracovat dokumentaci v MŠ
 • Zákon o registru smluv a první praktické zukušenosti s uveřejňováním

 

Akreditované certifikáty:
 • První pomoc u kojenců a dětí - KIDS (2012 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD - MAXÍK 
    (2014 / Vzdělávací instituce DVPP, Praha 4)
 • Fyzioterapie: Senzomotorická cvičení - příprava dětí pro školní docházku
    (psaní, čtení) po tělesné stránce
 (2014 / Rehabilitace, Praha 10)
 • První pomoc u kojenců a dětí - KIDS (Září 2014 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
 • První pomoc u kojenců a dětí - KIDS (Březen 2014 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
 

Autorka projektů „Jarní Jarmark - Spolu dětem“
Organizace a realizace charitativní akce zaměřené na podporu sociálních a zdravotních institucí. Spolupráce proběhla i se ZŠ Kbely formou finanční podpory jednotlivých žáků. 
Uveřejněno na „kbely.tv“, „Náš Region“, „Kbelák“. 
 • Výtěžek v roce 2012 věnován „Dětskému domovu v Dolních Počernicích“
 • Výtěžek v roce 2013 věnován „Neonatologickému centru na Bulovce“
 • Výtěžek v roce 2014 věnován „Zrakově postiženým dětem, Škola Jaroslava Ježka“
 • Výtěžek v roce 2015 věnován „Sluchově postiženým dětem, MŠ Holečkova“
 • Výtěžek v roce 2015 věnován „Speciální Mateřské škole Štíbrova"