certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS

 

VZDĚLÁNÍ:

 2004-2008

 • Střední odborná škola pedagogická, Praha 6
 • studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 2008-2009

 • Jazyková škola Elvis, Praha 8
 • studium: Anglický jazyk – úroveň: upper intermediate

 2009-2012

 • Vyšší odborná škola pedagogická
 • studijní obor: Sociální pedagogika (DiS.)

 2011-2013

 • Univerzita Karlova v Praze, HTF
 • bakalářský studijní obor: Sociální pedagogika (Bc.)

 ukončeno 2021

 • Univerzita Karlova v Praze, HTF
 • navazující magisterský studijní obor: Učitelství pro SŠ

 

OSVĚDČENÍ:

 2008

 • Agentura Amos – jednoleté studium Psychologie

 2012

 • Metodik prevence sociálně patologických jevů na adaptačním kurzu pro 1. ročníky SOŠ pedagogické (pedagogická podpora adolescentů, praktická aplikace metod primární prevence)

 

HUDEBNÍ DOVEDNOSTI:
 

 • Zpěv:12 let sólového zpěvu pod vedením profesorky Heleny Malíkové (ZUŠ Praha 9)
 • Hra na klavír: 4 roky hry na klavír pod vedením profesorky Dagmar Kristenové (ZUŠ Praha 9)

 

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ - pedagogické

- Předčtenářská gramotnost

- Kurz 1. pomoci

- Školní zralost a zápis do školy

- Předmatematiká výchova nově

- Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ

- Práce s pohádkou v MŠ

- Jóga pro děti v MŠ

 

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ - pro vedoucí pedagogické pracovníky

- Seminář ČŠI: Program Inspis ŠVP

- Jak zpracovat dokumentaci MŠ

- Motivace a hodnocení pedagogických pracovníků

- Legislativní rámec MŠ

- Konference mateřských škol (účast v letech 2016, 2017, 2018)

- Správní řízení v MŠ

- GDPR

 

OSTATNÍ:

- školy v přírodě

- člen Komise školství (ÚMČ Praha 19)

- spoluautor Školního vzdělávacího programu "Ve školce Letců chci si hrát, učit se a poznávat"