certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Jitka Janochová

Jitka Janochová - pedagogický profil

 

Vzdělání: Střední pedagogická škola Futurum

Studijní zaměření: Předškolní a mimoškolní pedagogika

V MŠ Letců působí také jako lektorka oblíbeného kroužku KERAMIKY.

Organizovala projekt:“ Vánoční jarmark“ - výtěžek byl použit na zakoupení keramické pece do MŠ.

Další vzdělávání:

Enviromentální výchova - Co se skrývá za bludným kořenem

- Kreativní tvoření - Jaro (Plstění ovčí vlny)

- Kreativní tvoření - Podzim (Práce s přírodním materiálem)

- Regionální setkání pedagogů MŠ se zájmem o ekologickou výchovu (Pražská mrkvička)

- Dětský úsměv (Péče o chrup, využití správného náčinní)

- Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce

- Děti s ADD a ADHD - porucha pozornosti a hyperaktivity

- Podpora logopedické prevence

- Kurz první pomoci

- Cvičení s dětmi s využitím padáku

- Cvičení a tanec s využitím šátků, stuh - pohybem ke zdraví dětí

- Předmatematická výchova nově

- Dramatická výchova v MŠ

- Rozvoj grafomotoriky

- Plánování v rámci TVP