certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Mgr. Hana Škarvadová

Vzdělání: 
 • Střední pedagogická škola
 • Pedagogická fakulta UK 

Obor:
 • Speciální pedagogika - Specializace LOGOPEDIE – SURDOPEDIE

Praxe:
 • 22 let v mateřské škole běžného typu
 • 3 roky ve speciální mateřské škole pro vadně mluvící
 • V roce 1983 absolvovala půlroční kurs pro logopedické asistenty s oprávněním napravovat lehčí formy řečových vad 

Během praxe se zúčastnila řady seminářů z oblasti:
 • Předškolní i speciální pedagogiky
 • Vývojové psychologie
 • Tělesné výchovy
 • Dramatické výchovy
 • Hudební a hudebně pohybové výchovy
 • Výuky hry na Orffovy hudební nástroje