certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Jana Branišová

Jana Branišová - pedagogický profil

 

Vzdělání: Střední pedagogická škola S. Allendeho v Praze 6 (obor: Učitelství v mateřských školách)

 

Zaměstnání: V MŠ Letců zaměstnaná v letech 1979-1985, 1992-dosud

 


Studijní cykly, semináře s osvědčením:

 

- Kurz pro logopedické asistenty podle směrnic MZ ČSR a MŠ ČSR (1982)

- Kurz jazykové výchovy – Pedagogický ústav hl. m. Prahy (1984)

- Chcete děti naučit chovat se správně v konfliktu? (1995 / Ped. centrum Praha 1)

- Umění komunikace – verbální i neverbální (1996 / Ped. centrum Praha 1)

- Psychosomatické hry v MŠ (2001 / Ped. centrum Praha 1)

- Příprava na školní matematiku především ve hrách s pravidly (2001 / Ped. centrum Praha 1)

- Rozpracování RVP pro předškolní vzdělávání a jeho uvedení do praxe v MŠ (2003 / Ped. centrum Praha 1)

- Psychologie barev (nejen pro výtvarníky) (2003 / Ped. centrum Praha 1)

- Mateřská škola v pohybu (2004 / Ped. centrum Praha 1)

- Metoda dobrého startu (2006 / DYS-centrum, Praha 7)

- Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní? (2007 / DYS-centrum)

- Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období (2009 / Učitelské centrum)

- Ekoateliér – Praktický kurz tvořivé recyklace (2009 / Portál)

- Od hlavy až k patě v pohybu – Jak se naučit vnímat a ovládat své tělo (2010 / UC)

- Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj (2010 / Učitelské centrum)

- Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ (2011 / Portál)

- Grafomotorika a rytmická cvičení (2011 / Portál)

- Jóga s dětmi (2012 / Portál)

- Klady a zápory hyperaktivity u dětí v MŠ (2012 / Portál)

- Relaxace s dětmi v MŠ (2012 / Portál)

- Logopedická prevence u dětí v MŠ (2012 / Portál)

- Hry s padákem, stuhami a šátky (2013 / Portál)

- Agrese a agresivita u dětí (2013 / Portál)

- Od Mikuláše k Vánocům (2013 / Portál)

- Dětský vzdor v MŠ (2013 / Portál)

- Kreativní tvoření – Jaro (2014 / Portál)

- Předčtenářská gramotnost (2014 / Portál)

- Dyspraxie – vývojová porucha koordinace (2015 / DYS- centrum)

- Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky (2015 / DYS- centrum)

- Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ (2015 / Portál)

- Dramatická výchova v MŠ (2016 / Portál)

- Třesky plesky, hravě česky (2016 / Portál)

- Předmatematická výchova nově (2017 / Portál)

 


Působení, organizace a vedení akcí:


- zimní i jarní školy v přírodě