certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát
Kontaktní údaje

Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
Letců 731, Praha 9 - Kbely, 197 00
tel.: +420 286 852 013
ms.praha-kbely@seznam.cz
IČ: 709 202 90

Bankovní spojení: 249318399/0800 (ČS)

INFORMAČNÍ KOUTEK

Platby - školné a stravné na měsíc červenec 2019 - ZDE.

 

Informace o třídě v Pralese:

 

18. týden v Pralese (17. 6. - 21. 6. 2019)

- pondělí 17. 6. 2019 (Motýlci v Pralese, od 6.30 do 17.00 h.)

- úterý 18 6. 2019 (Kytičky v Pralese, od 6.30 do 17.00 h.)

- středa 19. 6. 2019 (Broučci v Pralese, od 7.00 do 17.00 h.)

- čtvrtek 20. 6. 2019 (Kočičky NEJSOU v Pralese - Celodenní výlet.)

- pátek 21. 6. 2019 (Sluníčka NEJSOU v Pralese - Olympiáda v MŠ.)

 

19. týden v Pralese (24. - 28. 6. 2019)

POSLEDNÍ PŘEDPRÁZDNINOVÝ TÝDEN. POBYT V PRALESE JE ZRUŠEN.

 

 

Vážení rodiče, na email Vám byly zaslány informace o pobytu tříd (netýká se 1. tř. Žabičky) naší MŠ v Pralese, které jsou k dispozici i zde:

- Informační materiál pro rodiče

- Shrnutí nejdůležitějších bodů

 

Email pro omluvy dítěte:

 

                   omluvy@msletcu.cz


Do předmětu emailu, prosíme, vždy uvádějte:

- jméno a příjmení dítěte,

- třídu, do které dítě dochází,

- den/dny absence.

                                                          Děkujeme. :-)  


Realizujeme projekt OP VVV:

Název:  MŠ Letců_Šablony I.

Reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006182

Popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny:
- na podporu dětí s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami,
- na podporu pedagogů mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize,
- na podporu vzdělávání pedagogůse zaměřením na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku,
- směrem k rodičům  formou realizace odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka.
Projekt je financován z fondů EU ESIF a státním rozpočtem ČR.

 

 

--------------------------------------------------------

PREZENTACE KE SHLÉDNUTÍ:

Stravování v MŠ Letců

Jarní Jarmark - "Spolu dětem"

55. výročí MŠ Letců

Toalety na školní zahradě MŠ Letců


Vítejte u nás

Od 1. 7. 2016 došlo k rozdělení Mateřských škol Praha – Kbely na samostatné právní subjekty, MŠ Letců, příspěvková organizace a MŠ Albrechtická, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Městská část Praha 19.

Mateřská škola Letců je po rozsáhlé rekonstrukci, která se uskutečnila v roce 2006 a od té doby se škola stále modernizuje a inovují se v ní nejrůznější prvky. Třídy jsou homogenního typu, což znamená, že jsou děti do tříd rozřazovány dle věku. 
V MŠ Letců je šest tříd (Žabičky, Broučci, Kočičky, Motýlci, Sluníčka a Kytičky).Více informací o nás